www.netwerk-vlaanderen.be - Privacy Policy

Wij hanteren het onderstaande privacybeleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de informatie die we mogelijk verzamelen bij uw bezoek en/of gebruik van www.netwerk-vlaanderen.be.

Bezoeken van www.netwerk-vlaanderen.be en/of het gebruiken van de aangeboden services via www.netwerk-vlaanderen.be houdt in dat u zich akkoord verklaart met de bepalingen in dit privacy beleid.

www.netwerk-vlaanderen.be behoudt het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het verder bezoeken van de website en/of het gebruiken van de aangeboden services via de website na wijzigingen in dit privacy beleid zal inhouden dat u zich akkoord verklaart met het privacybeleid en/of eventuele wijzigingen hierin.